گروه آموزشی رهاورد

دوره جامع PRS پلاس

دسته‌بندی‌ها:

دفترچه اول (هوش کلامی) 

دفتر چه اول(هوش  تجسمی)

دفترچه اول (هوش محاسباتی)

دفترچه اول (هوش طبیعی)

دفترچه اول ( هوش منطقی)

دفترچه دوم ( هوش کلامی)

دفتر چه دوم (هوش تجسمی)

دفترچه دوم (هوش محاسباتی)

اسکرول به بالا