گروه آموزشی رهاورد

در این دوره به شناسایی و کشف استعدادها و توانایی‌های دانش آموزان در قالب مباحث هوشهای چندگانه (استعداد تحلیلی) پرداخته می‌شود تا با پرورش هرکدام از هوش‌ها، استعداد دانش آموز شناسایی و مفاهیم درسی تقویت و موجب پیشرفت و رشد فردی می‌گردد.

ثبت نام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی دانش آموز
اسکرول به بالا