گروه آموزشی رهاورد

یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف تحصیلی، زمان‌بندی کردن برنامه‌های درسی و ثبت فعالیت‌های تحصیلی روزانه می‌باشد.

با دفتر برنامه‌ریزی از میزان مطالعه و وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه می‌شوید و با بررسی و تحلیل انجام شده تشخیص میدهید که چه میزان مطالعه داشته‌، چه میزان تست کار کرده‌ و به تصویر واقعی از موفقیت فرزند خود دست میابید.

گزارش کلی

پیشرفت دوره و کار در منزل

تاریخ آخرین آزمونک

وضعیت حضور در کلاس‌های آنلاین

نتیجه آخرین آزمونک

یادداشت پشتیبان

نظر مشاور تحصیلی

فعالیت دانش‌آموز در برنامه‌ریزی درسی

نام درستاریخ انجام فعالیتاز ساعتتا ساعتتوضیحاتنظر پشتیبان

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد.

نام درستاریخ انجام فعالیتاز ساعتتا ساعتتوضیحاتنظر پشتیبان
ارتباط با مشاور آموزشی

متاسفیم. شما برای مشاهده این فرم باید وارد سایت شوید .

تاریخچه پیام‌ها

اسکرول به بالا