گروه آموزشی رهاورد

یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف تحصیلی، زمان‌بندی کردن برنامه‌های درسی و ثبت فعالیت‌های تحصیلی روزانه می‌باشد.

با دفتر برنامه‌ریزی از میزان مطالعه و وضعیت تحصیلی خود آگاه می‌شویم و با بررسی و تحلیل تشخیص میدهیم که چه میزان مطالعه داشته‌ایم، چه میزان تست کار کرده‌ایم و به تصویر واقعی از موفقیت دست میابیم.

فعالیت روزانه خود را ثبت نمایید:

متاسفیم. شما برای مشاهده این فرم باید وارد سایت شوید .

فعالیت شما در برنامه‌ریزی درسی

نام درستاریخ انجام فعالیتاز ساعتتا ساعتتوضیحاتنظر پشتیبان

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد.

نام درستاریخ انجام فعالیتاز ساعتتا ساعتتوضیحاتنظر پشتیبان
اسکرول به بالا