گروه آموزشی رهاورد

دوره جامع تیزهوشان ورودی پایه هفتم A 1403-1402

زمان تخمینی: ۶ ماه

دسته‌بندی‌ها:

هفته اول (۱-۷ مهر ۱۴۰۲)

هفته دوم (۸-۱۴ مهر ۱۴۰۲)

هفته سوم (۱۵-۲۱ مهر ۱۴۰۲)

هفته چهارم (۲۲-۲۸ مهر ۱۴۰۲)

هفته پنجم (۲۹مهر – ۵آبان ۱۴۰۲)

هفته ششم ( ۶-۱۲ آبان ۱۴۰۲)

هفته هفتم (۱۳-۱۹ آبان ۱۴۰۲)

هفته هشتم (۲۰-۲۶ آبان ۱۴۰۲)

هفته نهم (۲۷آبان – ۳آذر ۱۴۰۲)

هفته دهم (۴-۱۰ آذر ۱۴۰۲)

هفته یازدهم (۱۱-۱۷ آذر ۱۴۰۲)

هفته دوازدهم (۱۸-۲۴ آذر ۱۴۰۲)

هفته سیزدهم (۲۵آذر – ۱دی ۱۴۰۲)

هفته چهاردهم (۲-۸ دی ۱۴۰۲)

هفته پانزدهم (۹-۱۵ دی ۱۴۰۲)

هفته شانزدهم (۱۶-۲۲ دی ۱۴۰۲)

هفته هفدهم (۲۳-۲۹ دی ۱۴۰۲)

هفته هجدهم (۳۰دی – ۶بهمن ۱۴۰۲)

هفته نوزدهم (۷-۱۳ بهمن ۱۴۰۲)

هفته بیستم (۱۴-۲۰ بهمن ۱۴۰۲)

هفته بیست و یکم (۲۱-۲۷ بهمن ۱۴۰۲)

هفته بیست و دوم (۲۸بهمن – ۴اسفند ۱۴۰۲)

هفته بیست و سوم (۵-۱۱ اسفند ۱۴۰۲)

هفته بیست و چهارم (۱۲-۱۸ اسفند ۱۴۰۲)

کاردرمنزل های جلسه دورازدهم

پاسخ آزمونک شماره ۶

همایش رفع  اشکال ۱۴۰۲

مرور مکمل ششم – سمپاد ۱۳۹۹

مرور مکمل ششم – سمپاد ۱۴۰۰

مرور مکمل ششم – سمپاد ۱۴۰۱

آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش طبیعی ششم

-آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش کلامی ششم 

-آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش تجسمی ششم 

فایل آزمون هوش منطقی

-آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش محاسباتی ششم 

اسکرول به بالا