گروه آموزشی رهاورد

دوره جامع تیزهوشان(استعداد تحصیلی) ورودی پایه دهم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

زمان تخمینی: ۶ ماه

دسته‌بندی‌ها:

هفته اول (۱-۷ مهر ۱۴۰۲)

هفته دوم (۸-۱۴ مهر ۱۴۰۲)

هفته سوم (۱۵-۲۱ مهر ۱۴۰۲)

هفته چهارم (۲۲-۲۸ مهر ۱۴۰۲)

هفته پنجم (۲۹مهر – ۵آبان ۱۴۰۲)

هفته ششم ( ۶-۱۲ آبان ۱۴۰۲)

هفته هفتم (۱۳-۱۹ آبان ۱۴۰۲)

هفته هشتم (۲۰-۲۶ آبان ۱۴۰۲)

هفته نهم (۲۷آبان – ۳آذر ۱۴۰۲)

هفته دهم (۴-۱۰ آذر ۱۴۰۲)

اسکرول به بالا